uchwała

Uchwała Nr XXXI/402/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu.